เด็ก นร.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯศรีสะเกษ ขอรับทุนพระราชทานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯศรีสะเกษ ขอรับทุนพระราชทานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันนี้ (15 มกราคม 2553) นายพร อุดมพงษ์ กรรมการบริหารฯ และประธานฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งได้เก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน และตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียน จำนวน 3 คน ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อรับทุนการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอรายชื่อนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญตรี เพื่อขอรับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2553 รวม 3 คน ได้แก่ นางสาวอรทัย ปัญญาคม มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.76 นายวุฒิชัย สำรวย มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.69 และนางสาวรุ่งฤดี บุญมี มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.57 นายพร อุดมพงษ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวว่า การเดินทางปฏิบัติงานเก็บข้อมูลนักเรียนที่ขอรับทุนครั้งนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม ภูมิหลัง ทัศนคติและความถนัดของเด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในแต่ละปี ทางมูลนิธิฯ จะมีการจัดสรรทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่เด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่าปีละ 100 ทุน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งหากมีผลการศึกษาดีเด่น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ด้านนายวุฒิชัย สำรวย นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า หากได้รับการพิจารณาทุนพระราชทานฯ จะตั้งใจศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มีความตั้งใจจะกลับมาเป็นครูสอนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งนี้ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ตนเอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!