ผู้ว่าฯ ตาก ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลนอกฤดูกาล สร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชไร่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลนอกฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชไร่ วันนี้ (15 ม.ค.53) นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกพืชไม้ผลนอกฤดูกาล ในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ และตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทดแทนการปลูกพืชไร่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพของตนเองจนสามารถสร้างรายได้ ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จุดแรกตรวจเยี่ยมสวนของ นายภูมิ เพชรไทย บ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า ซึ่งปลูกสะเดานอกฤดูกาล โดยใช้สะเดาพันธุ์ทวายซึ่งให้ผลผลิตตลอดปี นำมาเสียบยอดกับต้นสะเดาพันธุ์พื้นเมืองจำนวนประมาณ 20 ต้น ให้ผลผลิตตลอดปี มีรายได้ปีละ 1 หมื่นบาท จุดที่ 2 ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำไข่เค็มบ้านลาดยาว ซึ่งรวมกลุ่มแม่บ้านจำนวน 15 รายทำไข่เค็มสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน จุดที่ 3 เยี่ยมสวนมะนาวของนางมาลี เชื้อสายมาก บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโบสถ์ ซึ่งเดิมปลูกข้าวโพดต่อมาเปลี่ยนมาปลูกมะนาวจำนวน 260 ต้น สามารถบังคับให้ออกนอกฤดูกาลทำให้มีรายได้ปีละกว่า 5 แสนบาท และจุดที่ 4 ตรวจเยี่ยมไร่นาสวนผสมและโคขุน ของ นายคำมูล หล้าหาญ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง ซึ่งปลูกไร่นาสวนผสม ได้แก่ ทำนา ปลูกมะม่วง มะนาว มะพร้าว เลี้ยงปลา และเลี้ยงโคขุน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!