ผู้ว่าฯน่านนำข้าราชการและรัฐวิสหากิจจังหวัดน่านขุดนาขั้นบันไดตามโครงการปิดทองหลังพระฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่านร่วมกันขุดนาขั้นบันไดกับประชาชนที่บ้านเปียงซ้อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน นายวีรวิทย์ วิวัฒนาวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัด 251 คน เข้าร่วมกิจกรรมขุดนาขั้นบันไดกับประชาชนในพื้นที่บ้าน เปียงซ้อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนา ด้วยวิธีการ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันกับราษฎรในพื้นที่ในการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ของจังหวัดน่าน แพทย์หญิงรุจิรา ป้อมศรีดา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว กล่าวถึงการเข้าร่วมขุดนาขั้นบันได ในโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่านว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนจังหวัดน่านรักและดูแลรักษาสภาพพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ของจังหวัดน่าน มีเป้าหมายสูงสุดในการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่จะทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี 2555 อีกทั้งได้ร่วมกันน้อมนำโครงการพระราชดำริมาปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นไม้ให้ได้ แปดแสนล้านต้น ด้วยการใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน 6 มิติ ประกอบด้วย การพัฒนาดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านการเกษตร การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานทดแทน ที่ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตาม ภูมิสังคมแต่ละพื้นที่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!