จ.ศรีสะเกษ รุกสื่อชุมชนเพื่อเสริมประสิทธิภาพหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ รุกสื่อชุมชนเพื่อเสริมประสิทธิภาพหอกระจายข่าวหมู่บ้าน นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่มีความใกล้ชิดกับหมู่บ้านและชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในการให้บริการ และกระจายข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้อนุมัติเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อดำเนินการอบรมดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทุกแห่ง กว่า 2,200 คน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานในการบริหารโครงการ ซึ่งจะมีการฝึกอบรมผู้ดูแลหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ตามพื้นที่ต่างๆ รวม 10 รุ่น รุ่นละประมาณ 200 คน ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับในรุ่นแรกกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอยางชุมน้อย เข้าร่วมการอบรม สำหรับ จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชน 2,544 หมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,871 แห่ง จำนวนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่ใช้การได้ตามปกติ 2,266 แห่ง และชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 646 แห่ง ซึ่งได้มอบหมายให้อำเภอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามสภาพการใช้งานของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้มีการปรับปรุงให้สามารถใช้การได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!