สทท.ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2553 เพื่อปรับกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมผู้บริารประจำเดือนมกราคม 2553 มีประเด็นสำคัญ คือ การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานตามความจำเป็นเร่งด่วน การปรับปรุงระบบโทรศัพท์เพื่อแก้ไขความบกพร่องด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การพิจารณาจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2553 การดำเนินโครงกา "20 กระทรวงรวมใจ ลดใช้พลังงาน ที่ขอความร่วมมือทุกส่วน/ฝ่ายให้การสนับสนุน พร้อมหาแนวทางลดการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างชำระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ตลอดจนรับทราบรายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!