สมุทรปราการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันแห่งความรัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในวันแห่งความรักสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับประชาชน นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 มีผู้ป่วยเอดส์จำนวน 6,940 คน เป็นชาย 4,872 คน เป็นหญิง 2,068 คน เสียชีวิต 936 คน สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคสูงสุด ได้แก่ ทางเพศสัมพันธ์พบร้อยละ 75.35 ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงพบร้อยละ 11.35 ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นพบร้อยละ 9.25 ติดเชื้อจากมารดาพบร้อยละ 3.99 โดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานพบการติดเชื้อมากที่สุด ร้อยละ 40.79 รองลงมาได้แก่ ว่างงานพบร้อยละ 12.13 แม่บ้านพบร้อยละ 5.99 ค้าขายพบร้อยละ 4.78 ประมงพบร้อยละ 2.19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ขึ้นในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า โรงพยาบาลปิยะมินทร์ โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค โรงพยาบาลบางนา 3 และโรงพยาบาลชัยปราการ เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาและแจกถุงยางอนามัยฟรี จึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมกิจกรรมได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!