ที่ประชุมครม.5 ม.ค.เห็นชอบกรอบการลงทุนโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปี 2553-2555

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบการลงทุนโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปี 2553-2555 ตามแผนแม่บทการให้บริการน้ำประปา วงเงินลงทุนรวม 13,705 ล้านบาท และโครงการขยายระบบประปาประจำปี 2553 จำนวน 12 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 4,238 ล้านบาท นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เปิดเผยว่า ตามแผนแม่บทการให้บริการน้ำประปา กปภ.มีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปี 2553-2555 ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบการลงทุนโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปี 2553-2555 ของ กปภ.จำนวน 59 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 13,705 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นชอบการดำเนินโครงการประจำปี 2553 จำนวน 12 โครงการ วงเงินลงทุน 4,238 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาปราณบุรี-หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาเลย จ.เลย และ กปภ.สาขาแม่สาย จ.เชียงราย และโครงการที่ใช้เงินกู้พันธบัตรโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ของ กปภ.9 โครงการ ได้แก่ กปภ.สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริการเทพราช) จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี กปภ.สาขาโชคชัย จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขาปากท่อ จ.ราชบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนภารกิจของ กปภ.ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนแก้ไขปัญหาน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!