สปข. 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ รุ่นที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ รุ่นที่ 2 ตามโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยา สปข.6 ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่รัผิดชอบงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีสื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2553 ณ โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี และที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิศษ "การประชาสัมพันธ์กับการส่งเสริม งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เทคนิคการถ่ายภาพข่าว โดย นายจรูญ ทองนวล, หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ โดย นางนาถนภา ทินกร, ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านข่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!