สสจ.ระนอง แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ยื่นเรื่องขอใบรับรองมาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ยื่นเรื่องขอใบรับรองมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพโดยผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยกับวิทยาการสมัยใหม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย อาทิ การนวด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จึงมีผู้สนใจหันมาประกอบธุรกิจด้านนี้มากขึ้น แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายเปิดให้บริการนวดเพื่อสุขภาพขึ้นบังหน้า โดยประกอบกิจการอื่นแอบแฝง หรือสุขอนามัยของสถานที่ที่ให้บริการไม่ได้มาตรฐานสถานประกอบการและไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เช่น สถานที่อับชื้น ทำเลที่ตั้งลึกลับ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ให้บริการขาดความรู้ในการให้บริการซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้มารับบริการได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จึงขอให้ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยติดต่อยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐาน ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อควบคุมมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7782-4880 , 0-7781-1583 ต่อ 1402 -1404

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!