เด็กและเยาวชนร้อยเอ็ด จำนวนมาก ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด กันอย่างคึกคัก เช้าวันนี้ (9 ม.ค.) เวลา 08.30 น. บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการประกวดการจัดร้านนิทรรศการของสถานศึกษา และการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 50 หน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังเป็นประธานอ่านสาร จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และเบิกตัวนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมรับประกาศเกียรติคุณ ตัวแทนนักเรียน อ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนแห่งสหประชาชาติ จากนั้นเป็นการแสดงบนเวทีของสถานศึกษาต่าง ๆ การละเล่นกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!