ผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษา เขต 1 กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพื้นที่การศึกษา เขต 1 , 2 และ 3 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยในงานได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การทายโจ๊ก การยิงหนังสติ๊ก การแสดงร่มบิน การแข่งขันทักษะต่างๆ เป็นต้น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ยังให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เด็ก เยาวชนที่มาร่วมงานในวันนี้ต่อไป นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 ขึ้น ในวันนี้ เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากได้รับการอบรมสั่งสอน ดูแลและปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีๆ เมื่อเติบโตเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพของสังคม เปรียบเสมือนต้นไม้ หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ก็จะเจริญงอกงามผลิตดอกออกผลให้ประโยชน์แก่ผู้ดูแล ในทางตรงข้าม หากไม่ดูแล หมั่นรดน้ำพรวนดินต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโต หรืออาจถึงตายในที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องปลูกฝัง และมอบแต่สิ่งดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนต้องรู้หน้าที่ และข้อควรปฏิบัติของตนเองด้วยเช่นกัน สุดท้ายนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวและขอพรให้กับเด็กๆ ว่า ขอให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้ได้มากที่สุด ก็จะส่งผลให้เป็นเด็กดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีอนาคตที่สดใสต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!