จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2553 นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรมและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานพี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกสังกัด เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะเนื่องในวันดังกล่าว โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาวตามสังกัด นักเรียน/นักศึกษา แต่งเครื่องแบบของสถาบัน ส่วนพ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน แต่งชุดสุภาพหรือชุดของกลุ่มองค์กร เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!