เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 สนองนโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติ นายสมชาย จงศิริการค้า นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2553 โดยมีคำขวัญ "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สำหรับจัดกิจกรรม ช่วงเช้า 08.00 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 39 รูป จากนั้นจะเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในอันที่จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มากมาย อาทิ การมอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่น ประจำปี 2553 การเยี่ยมชมห้องนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลฯ การแสดงรถกระเช้า การแสดงรถถังจากกองพันทหารม้าที่ 7 การแสดงดนตรีเครื่องเล่นสไลเดอร์ กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์บนเวที การตอบคำถามชิงรางวัลและยังมีอาหาร ขนมตามซุ้มอาหารให้รับประทาน ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกคน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติและร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!