สถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงาน มีความผิดคดียาเสพติด เดือนธันวาคม 2552 ผลการจับกุม 84 ราย พร้อมเสริมสร้างกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนและกวดขันสถานประกอบการร้านเกม นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวม เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางการแก้ไขในระยะต่อไป โดยมาตรการด้านการปราบปราม ความผิดคดียาเสพติด เดือนธันวาคม 2552 ผลการจับกุม 84 ราย ผู้ต้องหา 86 คน ของกลาง 84 เม็ด ข้อหาเสพยาเสพติด 64 ราย ข้อหาครอบครอง 17 ราย และข้อหาจำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่าย 9 ราย และด้านมาตรการในด้านการบำบัด มีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามระบบการบำบัดที่กำหนด โดยเข้าสู่ระบบบำบัดการฟื้นฟู 58 ราย แบบควบคุมตัว 14 ราย และแบบไม่ควบคุมตัว 44 ราย ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี มากที่สุด ส่วนมาตรการด้านการป้องกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 โดยรั้วชายแดน กำหนดแนวทางในการดำเนินการในรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยการสร้างเครือข่ายงานการข่าวและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว สำหรับรั้วชุมชนได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด กำหนดลดหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีปัญหาลงร้อยละ 10 ต่อเดือน และรั้วสังคมได้จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ในการตรวจสถานประกอบการ สถานบริการในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ส่วนรั้วโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมที่เข้าถึงเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยตรง อาทิ การอบรมในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรมทักษะชีวิต เป็นต้น และรั้วครอบครัวได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นกลไกสำรวจและเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง สำหรับมาตรการที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไป คือ เสริมสร้างกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนและกวดขันสถานประกอบการร้านเกม คาราโอเกะ และหอพัก ซึ่งเริ่มดำเนินการในตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!