คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ ระบบนิเวศความหลากหลายทา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคมนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี โดยกำหนดกิจกรรมภายใต้ชื่อ ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากปี 2553 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เกิดการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้วันเด็กแห่งชาติเป็นจุดกำเนิดของการรณรงค์ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ความหลากหลายของระบบนิเวศในทะเล การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดเรียงความในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ฉันประทับใจ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในหัวข้อ ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิทยา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ได้ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!