กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดแนวทางที่พึ่งปฏิบัติร่วมกัน 10 ประการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีวันขึ้นปีใ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดแนวทางที่พึ่งปฏิบัติร่วมกัน 10 ประการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2553 กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติร่วมกัน 10 ประการ เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2553 คือ 1. การเยี่ยมเยียน บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่เพื่อขอพร และรับพร 2. การคิดดีทำดี โดยการตั้งใจที่จะกระทำความดีหรือมีความรู้สึกดีๆต่อผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนจะทำให้จิตใจ เป็น สุข เกิดมิตรภาพและความจริงใจที่มีให้แก่กัน 3. การทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา การทำทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ ซึ่งเป็นประเพณีนิยมและวิธี ปฏิบัติของคนไทยมาป็นเวลายาวนาน เพื่อให้จิตใจสดชื่น แจ่มใสเบิกบานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 4. การส่งบัตรอวยพร มอบของขวัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือมอบหนังสือ โดยใช้สินค้าไทย เพื่อเป็นการอวยพรและแสดงถึงความปรารถนาดี ความเป็นมิตรไมตรีที่มีให้แก่กัน 5. การเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด และทำความสะอาดสถานที่ โรงเรียน วัด สถานที่ทำงาน เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ พร้อมทั้งประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 6. การตรวจสอบข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองที่ได้ทำมาตลอดปี เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตน และปรับปรุงให้ดีขึ้น 7. การร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนไม่ดื่มเหล้าและเสพสิ่งเสพติดในวันขึ้นปีใหม่เพื่อ ลดอันตรายจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และการถูกล่อล่วงทางเพศ 8. การรักษามารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ควรเล่นสนุกสนานหรือคึกคะนองเกิน ขอบเขต จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 9. การจัดงานรื่นเริงระหว่างครอบครว มิตรสหาย เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยการร่วมรณรงค์เลี้ยง สังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ให้เกิดความปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 10. การร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยไปร่วมงาน "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในคืนวันนี้ (31 ธันวาคม 2552) ณ วัดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ใกล้บ้าน เพื่อร่วมต้อนรับปีใหม่ด้วยการถือศีลปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้เบิกบานสดใส มีสติปัญญาพิจารณาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม มุ่งประพฤติดี ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี และน้อมนำพระราชดำรัสคุณธรรม 4 ประการซึ่งเป็นที่ตั้งของความ รักความสามัคคี มาประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตของตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศชาติที่สงบสุขและยั่งยืน ตลอดไป (เอกสารข่าว)

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!