"เลขา กกต." สั่ง 5 จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เหตุจำนวนราษฎรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

"เลขา กกต." สั่ง 5 จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เหตุจำนวนราษฎรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

"เลขา กกต." สั่ง 5 จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เหตุจำนวนราษฎรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เลขา กกต. เผยสั่ง กทม.-ชลบุรี-เชียงใหม่-ปัตตานี-สุมทรปราการ แบ่งเลือกตั้งใหม่ เหตุจำนวนราษฎรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ยันไม่กระทบระยะเวลาเปิดรับฟังความเห็น - กกต.เคาะเลือกรูปแบบ

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้มีการพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่ได้มีการปิดประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.จังหวัด พบว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ปัตตานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จึงเห็นว่าเพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานจึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเพิ่มเติม โดยให้มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10

จากนั้นให้ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ดังกล่าวระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดได้แสดงความคิดเห็น เมื่อครบกำหนดเวลาระยะเวลา ให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณา และเสนอผลการพิจารณาเรียงตามลำดับความเหมาะสมทุกรูปแบบที่มีการปิดประกาศ พร้อมเหตุผลประกอบ รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบต่างๆ และรายงานมายังสำนักงานกกต.อย่างช้าภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ รูปแบบการแบ่งเขตที่ 5 จังหวัดดำเนินการมานั้น ก็ไม่ได้ผิด เพราะจังหวัดแบ่งโดยคำนึงถึงความเป็นอำเภอ เป็นชุมชน จึงไม่มีการแบ่งหรือผ่าอำเภอออกไป แต่ กกต.เห็นว่าควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อ ส.ส.1 คนในจังหวัดนั้นเป็นสำคัญก่อน จึงให้ทั้ง 5 จังหวัด

ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเขตใหม่ และติดประกาศเผยแพร่โดยระยะเวลาที่กำหนดไม่กระทบกรอบเวลา 10 วันที่กฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกัน การเสนอเรื่องมาให้ กกต.พิจารณาเคาะว่าจะใช้รูปแบบใดก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่สำนักงานวางแผนไว้คือภายใน 20-28 กุมภาพันธ์

สำหรับ 5 จังหวัดที่สำนักงาน กกต. สั่งให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้น รวมเป็นเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 66 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 33 เขตเลือกตั้ง เชียงใหม่ 11 เขตเลือกตั้ง ชลบุรี 10 เขตเลือกตั้ง สมุทรปราการ 8 เขตเลือกตั้ง และ ปัตตานี 4 เขตเลือกตั้ง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook