มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ประจำป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุกานดา จันทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา แจ้งว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการพัฒนานักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 มกราคม 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิยาลัยราชภัฎสงขลา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับรองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2553โทร 074-336933 หรือ http//www.cc.skru.co.th ฟาฎิล หมั่นด้าเหร๊ะ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!