ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด "างวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ประธานคณะทำงานลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ในปี 2553 โดยยังคงต่อเนื่องในการน้อมนำแนวพระราชดำริ "ความพอเพียง เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและหรือแนะนำผลงานเข้าสู่การประกวด ในประเภทงานเขียน ประเภทความเรียงเยาวชน และประเภทสื่อมวลชน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลเงินสด โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างต่อสาธารณชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้มากขึ้นต่อไป ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันรางวัลลูกโลกสีเขียว โทร. 0-2537-2146, 0-2537-1813

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!