แผนการอบรมประจำปี 2553 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรรถชัย สุกใส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี จัดทำแผนการฝึกอบรม ประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม มีนาคม 2553) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้มีสมรรถนะความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาคสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใจปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดอบรมในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2553 ป็นเรื่องเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มี ปสธ. วันที่ 26 มกราคม 2553 เรื่องการสร้างอัจฉริยภาพเพื่อการเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องงานสัมฤทธิ์ด้วยการคิดเชิงบวก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 21 มีนาคม 2553 เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที่ 10-11 มีนาคม 2553 เรื่อง เทคนิคการพูดในที่ชุมชน วันที่ 17 มีนาคม 2553 เรื่อง การบริหารความสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กร และวันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่อง การมีมุมมองเหนือปัญหา ทั้งหมดจะอบรม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันฯ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ขอและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ภายในวันที่ 6 มกราคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3541-2394-9 ต่อ 107

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!