ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงสวมพระเกตุมาลาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรในพิธีสมโภชพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.58 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายวัชรากร เปรมประเสริฐ กับ นางสาวพวงชมพู พัวสุวรรณ และนาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์ กับ นางสาวร่าเริง ออประเสริฐ ต่อจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่ สิบตรี ยุทธนา พระช่วย กับ นางสาวนงนุช เกิดกำแพง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!