คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดพิจิตร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดพิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่อาคารชมรมชาวสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบบูรณาการของหน่วยงานแต่ละสาขา และเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงนิทรรศการด้านสาธารณะสุข และการผลิตอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อขจัดปัญหาด้านทุพโภชนาการ สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในครั้งนี้นับได้ว่ามีประโยชน์กับประชาชนชาวพิจิตรเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวและพืชสวน การจัดโครงการดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการประกอบอาชีพเกษตรต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!