สวัสดิการคุ้มครองแรงงานมุกดาหาร ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานให้มีศักยภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมชี้แจงด้านการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ เพื่อให้เกิดระบบการคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็ง (24 ธค.52) นางสาวเนาวลักษณ์ กาญจนานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในการ จัดการประชุมชี้แจงด้านการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ แก่ผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง สถานศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 103 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ว่า เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในด้านการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนด โดยขอความร่วมมือเครือข่าย ได้ร่วมกันสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำต่อแรงงานที่ไม่เป็นธรรม พร้อมขอให้จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงานของเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานได้โดยตรงที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร อาคารศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-4261-1535 หรือที่สายด่วนแรงงาน 1506 เพื่อจะได้ร่วมกันลดปัญหาด้านแรงงาน ให้ลูกจ้างได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 จังหวัดมุกดาหาร ได้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยผนวกเข้ากับงานกาชาดปี 2552 กำหนดรณรงค์ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2552-4 มกราคม 2553 ขอฝากให้เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบของจังหวัดมุกดาหาร ใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะสามารถช่วยลดอุบัติทางถนนได้ระดับหนึ่ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!