จังหวัดยะลา ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 และจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 และจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น ที่โรงแรมยะลารามา สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2553 เพื่อดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัดยะลา ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจกฎระเบียบ และวินัยจราจร และภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุประจำปี 2553 ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2553 ในวันนี้ โดยมี นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภายในเขตเทศบาลนครยะลาเข้าร่วม ประมาณ 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2553 นายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งในแต่ละปีมีสถิติสูงอยู่ตลอดเวลา แต่ในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นมีมาตรการในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งที่จะต้องลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ลดลง สำหรับในปีนี้ตั้งเป้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 และ ผู้เสียชีวิตให้เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรณรงค์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดยะลาที่จะลดเหตุที่เกิดขึ้นให้เป็นศูนย์ ขนส่งจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า แนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดยะลานั้น มีความเป็นไปได้สูงมากเนื่องจากปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่เกิดอุบัติเหตุน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการ เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายของจังหวัดที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!