เกษตรกรผู้ปลูกยางพารากาฬสินธุ์รวมตัวตั้งสหกรณ์ซื้อขายแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารากาฬสินธุ์รวมตัวตั้งสหกรณ์ซื้อขายแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา เมื่อวานนี้(23 ธค 52) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์ ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอสหัสขันธ์ นายบุญจันทร์ สอนบุญตา รักษาราชการแทนนายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมาก และผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดี จึงมีเกษตรกรในอำเภอสหัสขันธ์หันมาปลูกทดแทนพืชอื่น และถือเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 5,725 ไร่ เปิดกรีดยางได้ผลผลิตแล้ว 1,544 ไร่ แต่การจำหน่ายเกษตรกรจำเป็นต้องขายให้พ่อค้าคนกลางในราคาต่ำและถูกกดราคามาตลอดจนเกษตรกรต้องรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางพารากาฬสินธุ์ จำกัด ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีกิจกรรมการรวบรวมยางแผ่น และให้มีการประมูลซื้อขายทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง เฉลี่ยผลผลิตครั้งละ 40 ตัน เป็นเงินประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรในการซื้อขายอย่างเป็นธรรมและได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ 82 บาท ในปัจจุบัน

นายสุข ภูสามารถ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางพารากาฬสินธุ์ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดตั้งจดทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2544 จนปัจจุบันมีสมาชิก 354 ราย ซึ่งกิจกรรมนอกจากรวบรวมยางแผ่นเพื่อเป็นตัวกลางซื้อขายระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางแล้ว ยังได้มีกิจกรรมการส่งเสริมการผลิต ขายปุ๋ยและวัสดุด้านการเกษตรเกี่ยวกับยางพารา โดยรายได้จากการขายปุ๋ยและวัสดุปีที่แล้วได้กำไร 71,012 บาท กิจกรรมการรวบรวมยางแผ่นในปีที่แล้วมีมูลค่าการจำหน่ายถึง 35 ล้านบาท สหกรณ์ได้ค่าบริการ ร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งรวมกำไรค่าบริการจากกิจกรรมในปีที่แล้วได้ ประมาณ 300,000 บาท ซึ่งกำไรนี้ได้นำมาใช้จ่ายตามข้อบังคับของสหกรณ์ทั้งหมด

.................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!