จีนเริ่มส่งมอบเครื่องบินผลิตเอง หวังแข่งโบอิง-แอร์บัส

จีนเริ่มส่งมอบเครื่องบินผลิตเอง หวังแข่งโบอิง-แอร์บัส

จีนเริ่มส่งมอบเครื่องบินผลิตเอง หวังแข่งโบอิง-แอร์บัส

บรรษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งจีนจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผลิตเครื่องบินของจีน เริ่มส่งมอบเครื่องบินรุ่นโคแมก ซี919 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ผลิตในจีนรุ่นแรก เป็นครั้งแรกให้แก่ลูกค้าแล้ว

รายชื่อลูกค้ารายแรกที่จะได้รับมอบเครื่องบินรุ่นดังกล่าว คือ สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลนส์

ความสำเร็จครั้งนี้ฉายให้เห็นถึงว่าจีนต้องการเข้าไปแข่งขันในอุตสากรรมผลิตเครื่องบินอย่างจริงจัง เพราะขณะนี้มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด 2 ราย คือ แอร์บัส เอสอี จากฝรั่งเศส และ โบอิง โค จากสหรัฐ