รองอธิบดี กปส. ลงพื้นที่ จชต. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ วันนี้(23 ธ.ค.) ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมเยียนและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด ปัตตานี, ยะลา(เบตง และ สุไหงโกลก), นราธิวาส, สงขลา , ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปัตตานี,ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมต้อนรับ นายธีระพงษ์ โสดาศรี กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงาน นำไปสู่การแก้ไข และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน อาศัยประสบการณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ แนวทางการทำงาน ถูก, เร็ว และ ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดหลักนิติธรรม และคุณธรรม รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้กล่าวเน้นย้ำ เรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เรื่องความสามัคคีของคนในชาติ การแถลงผลงานและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!