วานูอาตู หวนใช้พิมพ์ดีด-สมุดโทรศัพท์ หลังระบบรัฐโดนแฮกร่วมเดือน

วานูอาตู หวนใช้พิมพ์ดีด-สมุดโทรศัพท์ หลังระบบรัฐโดนแฮกร่วมเดือน

วานูอาตู หวนใช้พิมพ์ดีด-สมุดโทรศัพท์ หลังระบบรัฐโดนแฮกร่วมเดือน

หน่วยงานรัฐในประเทศวานูอาตู ที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก หันมาใช้พิมพ์ดีด กระดาษ ปากกา และสมุดโทรศัพท์ ในการทำงาน แทนการใช้ระบบดิจิทัล หลังจากถูกผู้ไม่หวังดีโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐ

การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา หลังจากมีผู้พบเห็นอีเมลแปลกๆ ในกล่องอีเมลที่ส่งไปยังกระทรวงการคลังวานูอาตู แต่กลับมีผู้เปิดอีเมลที่แฝงมัลแวร์ตัวหนึ่งขึ้นมา จนเข้าไปทำร้ายระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล

เหตุการณ์ครั้งนี้แม้ยังโชคดีที่หลายหน่วยงานรอดจากการถูกทำลายข้อมูล เพราะใช้ฮาร์ดไดรฟ์ในการเก็บข้อมูล ไม่ใช่การเก็บในระบบคลาวด์ แต่ระบบที่ล่มไปนั้นก็ทำให้การเบิกจ่ายต่างๆ ของภาครัฐทำได้อย่างล่าช้า โดยเฉพาะจากกระทรวงการคลัง

นอกจากการใช้สมุดโทรศัพท์และพิมพ์ดีดเพื่อพิมพ์ข้อมูลและติดต่อกัน เจ้าหน้าที่รัฐบาลคนต้องใช้อีเมลส่วนตัว หรือแม้แต่บัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองในการทำงานแทนใช้บัญชีของทางการ

อย่างไรก็ตาม การโจมตีดังกล่าวไม่ได้กระทบระบบคอมพิวเตอร์ของเอกชนและธุรกิจทั่วไป ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นปลายปี