จ.ลำพูน ออกตรวจฉลากสินค้า ป้องกันผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูน ออกตรวจฉลากสินค้า เพื่อป้องกันผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายดิเรกกช ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบฉลากสินค้า ราคาสินค้า ปริมาณสินค้า การปิดป้ายแสดงสินค้า รวมทั้งกระเช้าของขวัญ ในห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า, บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์, ห้างแมคโคร, โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และตลาดลำพูนจตุจักร จังหวัดลำพูน ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยได้ขอความร่วมมือผู้ค้างดบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในกระเช้าของขวัญ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำให้สถานประกอบการธุรกิจ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ในตลาด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งการแจกแจงรายละเอียดราคาสินค้า วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ รวมทั้งควรปิดป้ายแสดงรายการและราคาสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน ซึ่งจากการตรวจสอบร้านค้าในเขตอำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง ยังไม่พบการกระทำผิด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด