กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า เนื่องในวันคุ้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2552 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับนายสุวิทย์ รัตนมณี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2552 ว่า วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของปี กรมอุทยานแห่งชาติ จะจัดให้มีกิจกรรมในวันที่ 25 26 ธันวาคม ที่กรมอุทยานแห่งชาติ ภายใต้รูปแบบงาน "ก้าวย่างกึ่งศตวรรษ การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการแสดงนกสวยงาม การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิตต่างๆ การเสวนาสร้างความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ร่วมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในแต่ละชนิด อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก จึงอยากห้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า เพราะในระบบนิเวศนอกจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังต้องมีสัตว์ป่าอยู่ควบคู่กันไป เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ จึงอยากเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าชมงานได้ ในวันที่ 25 26 ธันวาคม ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด