สาธารณสุขปากน้ำเตือนผู้บริโภคระวังภัยจากผลไม้ดองและผลไม้แช่อิ่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนผู้บริโภคระวังภัยจาก สารกันบูดและขัณฑสกรในผลไม้แช่อิ่ม นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างผลไม้ดองและผลไม้แช่อิ่ม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจหาสารกันบูดและขัณฑสกร ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ซึ่งผลจากการตรวจพบสารกันบูดและขัณฑสกรเกินปริมาณที่กำหนด จึงได้เปรียบเทียบปรับกรณีจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐานโดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และสั่งให้เรียกเก็บคืนสินค้าที่ผิดมาตรฐานดังกล่าวจากท้องตลาดแล้ว จึงแนะนำผู้บริโภควิธีการเลือกซื้ออาหารควรอ่านฉลากอาหารต้องเลขทะเบียนการค้า ชื่อ สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อความการใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร การใช้วัตถุกันเสีย เป็นต้นเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และขอความร่วมมือประชาชน หากผู้ใดพบเห็นการผลิตหรือการจำหน่ายอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค กรุณาแจ้งมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 2389 5980 ต่อ106 109 ในวันเวลาราชการ โทรสาร 0 2395 1034

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด