ด่วน นนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 7 ตำบล ตรงข้ามท่าเรือปากเกร็ด

ด่วน นนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 7 ตำบล ตรงข้ามท่าเรือปากเกร็ด

ด่วน นนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 7 ตำบล ตรงข้ามท่าเรือปากเกร็ด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ด่วน นนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 7 ตำบล ใน อ.ปากเกร็ด ตรงข้ามท่าเรือปากเกร็ด เดือดร้อนกว่า 7,099 ครัวเรือน

จากสาเหตุจากพายุ "โนรู" กอปรกับภาวะฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน

จังหวัดนนทบุรี จึงประกาศให้ 1.หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางพลับ 2..หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าอิฐ 3.หมู่ที่ 1-7 ตำบลเกาะเกร็ด 4.หมู่ที่ 1-6 ตำบลอ้อมเกร็ด 5.หมู่ที่ 1-6 ตำบลคลองพระอุดม 6.หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางตะไนย์ 7.หมู่ที่ 1-12 ตำบลคลองช่อย เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ประกาศเมื่อวันที่ 7 ต.ค.65

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.30 น.(7 ต.ค.65) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ท่าน้ำปากเกร็ด สำรวจพื้นที่ประสบสาธารณภัย ที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ 7 ตำบล มีผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 7,099 ครัวเรือน ต.ท่าอิฐ จำนวน 2,335 ครัวเรือน, ต.เกาะเกร็ด จำนวน 1,678 ครัวเรือน, ต.บางตะไนย์ จำนวน 1,264 ครัวเรือน, ต.คลองพระอุดม จำนวน 980 ครัวเรือน, ต.อ้อมเกร็ด จำนวน 508 ครัวเรือน, ต.บางพลับ จำนวน 260 ครัวเรือน และต.คลองข่อย จำนวน 74 ครัวเรือน

สำหรับตำบลที่ประสบสาธารณภัยทั้ง 7 ตำบล ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือปากเกร็ด มีเกาะเกร็ดอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา โอบล้อมด้วยอีก 6 ตำบลที่เหลือ ซึ่งทั้งหมดมีบ้านเรือนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง 50-1.0 เมตร ส่วนที่ฝั่งปากเกร็ดวัดสนามเหนือ ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงสุดจากตลิ่งประมาณ 3.03 เมตร ต้องทำคันดินเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ตลาดสดพิชัย ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด แหล่งชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะถนนแจ้งวัฒนะ ที่ติดริมท่าเรือปากเกร็ด

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ ด่วน นนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 7 ตำบล ตรงข้ามท่าเรือปากเกร็ด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook