ป.ป.ช. ผุดแผนแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจดักฟัง-สะกดรอย-แฝงตัว อ้างปราบโกง

ป.ป.ช. ผุดแผนแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจดักฟัง-สะกดรอย-แฝงตัว อ้างปราบโกง

ป.ป.ช. ผุดแผนแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจดักฟัง-สะกดรอย-แฝงตัว อ้างปราบโกง
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีแผนการขอแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่ง เพื่อเพิ่มอำนาจในการดักฟ้ง สะกดรอย และแฝงตัว เพื่อล้วงข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ไต่สวนในคดีเกี่ยวกับการทุจริต

ป.ป.ช. ให้เหตุผลว่า อำนาจที่มีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพน้อยไปในติดตามทรัพย์สิน ชี้มูลความผิดทางวินัยเพื่อลงโทษผู้ถูกกล่าวหา การรวบรวมพยานหลักฐาน

"กลไกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลไกลและมาตรการติดตามทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศคืน การวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเพื่อลงโทษผู้ถูกกล่าวหายังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้" ป.ป.ช. ระบุ

"มีความจำเป็นต้องเพิ่มกลไกและประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหา การงดชี้มูลความผิดหรือชะลอการฟ้องคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ปวยหรือวิกลจริต การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา และการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกกกล่าวหาในกรณ๊ที่ศาลอาญาประทับฟัองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา"

การขอเพิ่มอำนาจในการดักฟังนี้ ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เคยตกเป็นข่าวแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2560 จนก่อให้เกิดการวิจารณ์ในวงกว้าง