ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ การเลื่อนพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำปี 53 เป็นวันที่ 24 ธันวาคม ในช่วงดึก เพื่อให้ท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ การเลื่อนพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำปี 2553 เป็นวันที่ 24 ธันวาคม ในช่วงดึก เพื่อให้ทันประกาศใช้ในปีใหม่ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลาง (บอร์ดค่าจ้าง) กล่าวถึงการเลื่อนการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2553 ออกไปเป็นวันที่ 24 ธันวาคม เวลา 22.00 น. ว่า เหตุที่ต้องเร่งรีบดำเนินการในวันและเวลาดังกล่าวนั้น เพื่อให้สามารถนำมติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ได้ อีกทั้งเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงาน ส่วนที่เลือกเวลา 22.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางตัวจริงว่างและสามารถเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการส่วนใหญ่ติดภารกิจจึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน ทำให้ไม่สามารถลงมติได้ เพราะติดข้อกฎหมายที่ระบุไว้ว่า การลงคะแนนเสียงขึ้นหรือไม่ขึ้นค่าจ้างต้องมาจากคณะกรรมการค่าจ้างกลางเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด