สนง.ประมงจังหวัดนครนายก สัมมนาปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความรู้ บทบาท และหน้าที่ และสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สวนชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการปฏิบัติงานุคลากร ซึ่งเป็นกลไกการบริหารการจัดการองค์กร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ต่อวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูลในจัดทำแผนและโครงการตัวชีวัดระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติของบุคคล สามารถนำเทคนิคการปฏิบัติงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก " เก่ง ดี มีส่วนร่วม พัฒนาต่อกากรเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น 3 วันมีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 40 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!