รัฐบาลญี่ปุ่นจัดแข่งขันสุรา หวังกระตุ้นการดื่มทั่วประเทศ หลังยอดบริโภคดิ่ง

รัฐบาลญี่ปุ่นจัดแข่งขันสุรา หวังกระตุ้นการดื่มทั่วประเทศ หลังยอดบริโภคดิ่ง

สำนักงานภาษีแห่งชาติของญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน เพื่อให้คนญี่ปุ่น โดยเฉพาะวัย 20-39 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น หลังจากความนิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่

การแข่งขันที่ว่ามานี้ มีการแข่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการแข่งขันการออกแบบรวมอยู่ด้วย ไม่ใช่แค่นั้น ยังมีการแข่งขันการส่งเสริมการดื่มในบ้านด้วย 

สำนักงานภาษีแห่งชาติญี่ปปุ่น เผยว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่นลดลงจาก 100 ลิตรต่อคนต่อปีโดยเฉลี่ย เมื่อปี 2538 มาอยู่ที่ 75 ลิตรต่อคนต่อปีเมื่อปี 2563 เท่านั้น ซึ่งการบริโภคที่ลดลงนี้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ขาดดุลไปถึง 48 ล้านล้านเยน (12.6 ล้านล้านบาท) เลยทีเดียว

เมื่อเทียบปริมาณภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทียบกับภาษีทั้งหมดของประเทศ พบว่าเมื่อปี 2563 มีส่วนแบ่งที่ 1.7% เท่านั้น จากที่เคยครองส่วนแบ่ง 3% เมื่อปี 2554 และ 5% เมื่อปี 2523

ขณะเดียวกัน เมื่อเทียบเฉพาะตัวรายได้จากการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ลดลงอย่างมากจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะปีงบประมาณ 2563 ญี่ปุ่นจัดเก็บภาษีได้มากกว่า 110,000 ล้านเยนเท่านั้น จากที่เคยเก็บได้ถึง 1.1 ล้านล้านเยน เมื่อปีงบประมาณก่อนหน้า

ส่วนการบริโภคเบียร์ก็ลดลงเช่นกัน โดยยอดขายลดลง 20% มาอยู่ไม่ถึง 1,800 ล้านลิตร

คิริน บรูเวอรี ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดัง เผยว่า การบริโภคเบียร์ในญี่ปุ่นนั้นเหลืออยู่เพียง 55 ขวดต่อคนต่อปี ในปี 2563 หรือลดลงไปถึง 9.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหหน้า