เผยทรัพย์สิน ปลัดคลัง รวย 64 ล้าน เฉพาะเบี้ยประชุมอย่างเดียว 9.8 ล้านบาท

เผยทรัพย์สิน ปลัดคลัง รวย 64 ล้าน เฉพาะเบี้ยประชุมอย่างเดียว 9.8 ล้านบาท
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

นายกฤษฎา แจ้งสถานะหย่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2555 โดยมีบุตรที่ชอบโดยกฎหมาย 3 คน ซึ่งบรรลุนิติภาวะหมดแล้ว

นายกฤษฎา แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 64,379,887 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 45,691,574 บาท เงินลงทุน 8,618,313 บาท ที่ดิน จำนวน 1 แปลง ที่ อ.เมือง จ.แพร่ มูลค่า 2,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง โดยเป็นห้องชุดที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และห้องชุดที่ บางซื่อ กทม. มูลค่ารวมกัน 4,890,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 3,180,000 บาท อย่างไรก็ดี นายกฤษฎาได้แจ้งว่า มีหนี้สิน 374,405 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ส่วนรายได้ต่อปี จำนวน 18,426,021 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 1,943,627 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทน 252,000 บาท ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง 492,000 บาท เบี้ยประชุม 9,807,014 บาท เงินรางวัลกรมศุลกากร 5,679,379 บาท

ขณะเดียวกัน มีรายจ่ายต่อปี 1,969,240 บาท แบ่งเป็น ค่าผ่อนบ้านที่อยู่อาศัย 174,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 100,000 บาท เงินสะสม กบข 138,240 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 600,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 30,000 บาท เงินบริจาค 927,000 บาท นอกจากนี้ ยังแจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ในส่วนเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร 2,951,784 บาท