ศิริราชเอาจริง กำหนดเวลางานของ นศพ.ชั้นคลินิก ให้งดทำงานนอกเวลา ช่วงก่อนสอบ

ศิริราชเอาจริง กำหนดเวลางานของ นศพ.ชั้นคลินิก ให้งดทำงานนอกเวลา ช่วงก่อนสอบ
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา เพจเซฟบุ๊ก sirirajpr ซึ่งใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความแจ้งประกาศ เรื่องกรอบเวลาการทำงานของนักศึกษาชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2565 ระบุว่า

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 เรื่อง “กรอบเวลาการทำงานของนักศึกษาชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2565” ลงนามโดย ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดกรอบเวลาการทำงานของนักศึกษาชั้นคลินิกทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศของแพทยสภา เรื่องกรอบเวลาทำงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

  1. ชั่วโมงการทำงานของนักศึกษาแพทย์นอกเวลาราชการ ไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2. ระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน3. กรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักผ่อนหลังจากนั้นอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวรและบริบทการปฏิบัติงานของภาควิชานั้นๆ)

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ ยังได้ออกประกาศอีกหนึ่งฉบับ เรื่อง “อนุญาตให้นักศึกษาชั้นคลินิกงดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงก่อนสอบฯ” โดยมีสาระสำคัญว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นคลินิกก่อนการสอบลงกองของรายวิชา (เฉพาะที่จัดสอบนักศึกษาพร้อมกันทั้งกลุ่ม Rotation) ทุกประเภทเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความเท่าเทียมทั้งนี้ เห็นสมควรให้งดการให้อยู่เวรนอกเวลาราชการและปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปของวันก่อนสอบ จนกว่าการสอบลงกองจะเสร็จสิ้น