มือถือช็อกโกแลต

ประกวดอีบุ๊ก อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ประกาศผลรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สื่อการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านโครงการ E-book 4 ภูมิ ภาค รางวัลชนะ เลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ สื่อการสอนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต จากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จ.พิจิตร โดย อาจารย์สุภา เสือเขียว ด.ญ.จุรินทิพย์ กองลินแก้ว และ นายปริวัตร เทืองสันเทียะ

มือถือช็อกโกแลต โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แอลจี นิว ช็อกโกแลต รุ่นที่ 4 เปิดตัวพร้อมกัน 2 รุ่น คือ บีแอล 40 ทัชโฟน และบีแอล 20 สไลด์โฟน โดยรุ่นบีแอล 40 จอไวด์ สกรีน 4 นิ้ว ไฮเดฟิเนชั่น เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกที่รองรับการชมภาพยนตร์แบบพาโนรามิค วิว เหมือนในโรงภาพยนตร์

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด