อุทาหรณ์เตือนใจลูกบ้าน! ฝ่าฝืนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ถูกศาลสั่งปรับ 1.4 แสนบาท

อุทาหรณ์เตือนใจลูกบ้าน! ฝ่าฝืนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ถูกศาลสั่งปรับ 1.4 แสนบาท
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เตือนใจลูกบ้าน! ฝ่าฝืนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ถูกศาลสั่งปรับ 1.4 แสนบาท

แฟนเพจ PropCons ซึ่งนำเสนอเรื่องราวในแวดวงอสังหาฯ และการลงทุน เผยแพร่ประกาศของนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่ง ภายหลังมีคำพิพากษาจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรณีมีการฟ้องร้องเนื่องจากมีผู้ฝ่าฝืนเลี้ยงสัตว์ภายในอาคารชุด เนื้อหาประกาศดังกล่าวระบุว่า

"ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 141,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 140,000บาท นับจากวันที่ได้มีการฟ้องร้อง (วันที่ 8 ธ.ค.2564) จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

ให้จำเลยชำระค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลาง อัตราวันละ500 บาท นับถัดจากวันฟ้องร้องเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 กับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ให้จำเลยกระทำการตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ข้อ 20 (5) ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดภายในห้องชุดและ /หรือภายในบริเวณอาคารชุด และระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด ระเบียบที่ 1 ข้อที่ 9.2 และห้ามจำเลยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ในห้องชุดและ /หรือภายในบริเวณอาคารชุด และห้ามเลี้ยงสัตว์ที่สร้างความรำคาญ น่ากลัว น่ารังเกียจภายในห้องชุด หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารชุดโจทก์

ให้จำเลยใช้ค่าธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ จำนวน 5,000 บาท"

ประกาศดังกล่าวถูกส่งต่อในสังคมออนไลน์อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพบว่าอาคารชุดหลายแห่งประสบปัญหาลูกบ้านลักลอบนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงภายในอาคาร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎของอาคารชุด กรณีนี้จึงกลายเป็นกรณีตัวอย่างที่มีการฟ้องร้อง และฝ่ายผู้ถูกร้องต้องชำระเงินค่าปรับ และค่าบำรุงส่วนกลางตามที่กำหนดไว้