เผยอาการอาพาธ "ครูบาบุญชุ่ม" หลังแสดงธรรมไม่พักนับแต่ออกถ้ำ ล่าสุดรักษาตัวที่ กทม.

เผยอาการอาพาธ "ครูบาบุญชุ่ม" หลังแสดงธรรมไม่พักนับแต่ออกถ้ำ ล่าสุดรักษาตัวที่ กทม.
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (11 ส.ค. 65) เฟซบุ๊ก มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้ออกประกาศมูลนิธิดอยเวียงแก้ว เปิดเผยอาการอาพาธของ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ใจความระบุว่า

ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นั้น 

หลังออกจากถ้ำ ก่อนที่จะได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้น ท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และการเดินทางไปแสดธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย 11 เมือง ไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่านรวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม ซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จนกระทั่งเดินทางถึงวัดพระธาตุดอนเรือง อำเภอเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 สิงหาคม 2565 วันรุ่งขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ครูบาบุญชุ่มปรากฏอาการอาพาธขึ้น ศิษย์ยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษาธาตุขันธ์ โดยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนแม่สาย

และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อนรายละเอียดเพิ่มเติมมูลนิธิดอยเวียงแก้วจะประกาศให้ทราบต่อไป

May be an image of text that says 'ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรมณ ถ้ำเมืองแก้ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ ២๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น ญาณสัวโร รญวาสีภิกขุ หลังออกจากถ้ำ ก่นท่ไ้ั ท่นได้รปิิด ทั้งในเมืองแก้ด และการเดินทาง ไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย ๑๑ เมือง ไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ ที่อยู่ระหว่างทางผ่าน รมั้งียกัดจเจย์ยเจ็พระนมรมาช ณ ที่ตั้งเมือง หางเดิม ซึ่เปงสนสooพระะmรมmา จนกระทั่งเดินทางถึง วัดพระธาตุดอนเรือง อำเภอเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ รุ่งขึ้นในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครูบาบุญชุ่ม ปรากฎอาการอาพาธขึ้น ก โดยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเซ่าเหมาลำ ไม เมื่อเวลาประมาณ เที่ยงคืน ชึ่ในีท่าคพาพาั รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิดอยเวียงแก้ว จะประกาศให้ทราบ ต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว'

 

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ ของ เผยอาการอาพาธ "ครูบาบุญชุ่ม" หลังแสดงธรรมไม่พักนับแต่ออกถ้ำ ล่าสุดรักษาตัวที่ กทม.