สอ.จร.ประสานเครือข่าย 75 จังหวัด วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติจราจรในช่วงปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด ประสานเครือข่าย 75 จังหวัด วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติจราจรในช่วงปีใหม่ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ในฐานะประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับจังหวัด หรือ สอ.จร. กล่าวถึงการทำงานของเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ว่า จะนำแผนงานประจำปีที่ทำไว้มาประยุกต์ใช้ตามยุทธศาสตร์ 5E คือ การบังคับใช้กฎหมาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน สอดส่องดูแลให้ผู้ดื่มสุราอย่าขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันความสูญเสีย ทั้งนี้ทางเครือข่ายทั้ง 75 จังหวัด ไม่ได้ตั้งเป้าลดความสูญเสียเป็นตัวเลข แต่ไม่ต้องการให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามยอมรับว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุจราจรนั้น นายแพทย์วิทยา กล่าวว่า เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การทำงานของ สอ.จร.ง่ายขึ้น แต่นโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลต้องมีความเข้มข้น จึงจะประสบความสำเร็จ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด