นายกฯ ยืนยันจัดหา-กระจายยารักษาโควิดทั่วถึง และเพียงพอ

นายกฯ ยืนยันจัดหา-กระจายยารักษาโควิดทั่วถึง และเพียงพอ
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฯ ยืนยันรัฐบาล-สธ.จัดหาและกระจายยารักษาโควิด ให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศอย่างเพียงพอ รองรับการรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านยาเพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอโดยได้มีการจัดหายารักษาโควิด-19 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ฟาวิพิราเวียร์, โมลนูพิราเวียร์, เรมเดซิเวียร์ และแพกซ์โลวิด

ซึ่งเป็นยาที่ได้ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณภาพจากต่างประเทศซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ค.65 กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนยาให้แก่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น ยาแจำนวน 265,500,000 เม็ด ยาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 12,000,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 375,210 ขวด

ซึ่งยาแต่ละรายการมีข้อบ่งชี้ในการใช้แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกรายแม้จะเป็นกลุ่ม 608 ก็ตาม โดยการจ่ายยาต้านไวรัส ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะพิจารณาจ่ายยาตามอาการ

ทั้งนี้ พบว่า ข้อมูลล่าสุด วันที่ 3 ส.ค.65 มีรายงานยาคงคลังในพื้นที่ ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ รวม 11.2 ล้านเม็ด และยังมีสำรองที่ส่วนกลางอีกจำนวนหนึ่ง

ปัจจุบันอัตราการใช้ยาเพียงพอต่อการใช้มากกว่า 14 วัน นอกจากนี้ส่วนกลางยังมีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์กว่า 2 ล้านเม็ด และอยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มเติม คือ ฟาวิพิราเวียร์ 10 ล้านเม็ด โมลนูพิราเวียร์ 20 ล้านเม็ด และเรมเดซิเวียร์ 8 หมื่นขวด