ธรรมศาสตร์ เตรียมชุมนุมใหญ่ 10 สิงหาคม รำลึกเจตนารมณ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เตรียมชุมนุมใหญ่ 10 สิงหาคม รำลึกเจตนารมณ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เตรียมชุมนุมใหญ่ 10 สิงหาคม รำลึกเจตนารมณ์มหาวิทยาลัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธรรมศาสตร์ เตรียมชุมนุมใหญ่ 10 สค.รำลึกเจตนารมณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำรงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยยืนหยัดเคียงข้างประชาชน

นายศรัณย์ สัชชานนท์ ตัวแทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แถลงข่าวการจัดการชุมนุมในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 17.00 น.ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยตลอดมา และเป็นการย้ำเตือนต่อประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนว่า เราจะยืนหยัดเคียงข้าง ประชาชน และร่วมต่อสู้เพื่อดำรงไว้ ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ โดยไม่มีการโอนอ่อน และยอมจำนนต่อแก่ความยุติธรรม

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 ส.ค. จะเปิดโอกาสและนักศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแสดง ออกเชิงสัญลักษณ์ อย่าสันติวิธี ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แม้ว่าการแสดงออกครั้งนี้จะถูกขัดขวางในทุกๆ

กระบวนการของมหาวิทยาลัย แต่ก็ยืนหยัดที่จะต่อต้านการกระทำอันขลาดเขลา และหวาดกลัวต่ออำนาจ อยุติธรรมของผู้มีอำนาจในมหาวิทยาลัย ยืนยันจะจัดงานอย่างนี้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของประชาชน ย้ำว่าทางผู้จัดได้คำนึงถึงเงื่อนไขในข้อกฎหมาย และพยายาม ที่จัดกิจกรรมให้เป็นไปโดยชอบด้วยข้อกำหนด กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ เราขอให้คำมั่นอย่างซื่อตรงว่าการกระทำทั้งปวงจะเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยวัตถุประสงค์ภายในงานจะเน้นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านประชาธิปไตย ส่วนข้อเรียกร้องทางการเมือง รวมถึงแกนนำที่เคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองนั้น ขอให้ติดตามภายในงาน

ส่วนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะขัดกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้น ตนเห็นว่า ขณะนี้พื้นที่ในประเทศยกระดับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังปกติแล้ว หากการจัดกิจกรรมรวมตัวกันไม่ถึง 2,000 คนไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชจังหวัด แต่หากเกินจากจำนวนดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมโรค ซึ่งทางผู้จัดได้ประสานคณะกรรมการควบคุมโรคจ.ปทุมธานีแล้ว โดยสามารถนำพ.ร.บ.การชุมนุมมาปรับใช้โดยอนุโลมด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย ก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ผู้จัดจะยกเลิกการจัดงาน ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook