สถาบันครอบครัวเข้มแข็งพะเยา เตรียมจัดอบรมพัฒนานักสื่อสารและสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายการสื่อสารสุขภาวะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประสานงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดพะเยา จัดอบรมนักสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารสุขภาวะครอบครัว ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ นายประพันธ์ เทียนวิหาร ประธานคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากการที่โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสุขภาวะครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ประสานงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดพะเยา จึงจัดอบรมนักสื่อสาร ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (หนองระบู) เพื่อเสริมสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารสุขภาวะครอบครัว ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารรวมถึงด้านการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่ายกับชุมชน สำหรับกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การนำเสนอสถานการณ์การบริโภคสื่อ การให้ความรู้ด้านการสื่อสาร ตลอดจนเทคนิค ทักษะการสื่อสาร และแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องครอบครัวร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับสมัครภาคีเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาวะครอบครัวร่วมด้วย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด