อิรักส่งกองกำลังรักษาความมั่นคงไปในบริเวณใกล้กับบ่อน้ำมันที่ถูกอิหร่านยึดไว้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ของอิรักหลายคน กล่าวว่า อิรักได้ส่งกองกำลังรักษความมั่นคงไปยังบ่อน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถูกอิหร่านยึดไว้เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งอิรักและอิหร่านตามอ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง และรัฐบาลอิรักได้กดดันให้อิหร่านถอนทหารอออกจากพื้นที่ดังกล่าวตามพรมแดนด้านใต้ที่เป็นข้อขัดแย้งกับอิหร่าน ในขณะที่โฆษกรัฐบาลอิรัก กล่าวว่า อุตสาหกรรมน้ำมันของอิรักทั้งในส่วนของการส่งออกและการผลิตจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีทหารอิหร่านรุกล้ำดินแดนของอิรัก และสภาด้านความมั่นคงแห่งชาติอิรกจัดการประชุมฉุกเฉินเรื่องการรุกล้ำดินแดนของอิหร่าน โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นอีกครั้งหนึ่งในการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนกับอิหร่าน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด