ส.ส.ธัญวัจน์ ชื่นชม ธอส. ให้คู่รัก LGBTQ+ กู้ร่วมซื้อบ้าน

ส.ส.ธัญวัจน์ ชื่นชม ธอส. ให้คู่รัก LGBTQ+ กู้ร่วมซื้อบ้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ธนาคาร ธอส.ออกมาตรการปลดล็อก ให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ กู้ร่วมได้ ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้าใจและเห็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความหลากหลาย แต่นี่เป็นเพียงความเข้าใจของบางหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ ซึ่งในความเป็นจริงสิทธิการกู้ร่วมของ LGBT ควรมีทุกสถาบันการเงิน 

ขอขอบคุณสถาบันการเงิน และ ภาคเอกชนที่วันนี้เข้าใจความหลากหลาย และหวังว่าเสียงเหล่านี้จะสะท้อนถึงผู้มีอำนาจ ว่าความเท่าเทียมคือสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญของประเทศที่พัฒนาแล้ว

นอกจากนี้ นายธัญวัจน์ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการทำงานในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม และร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ว่าจากที่สภาได้รับหลักการร่างกฎหมายไปในวาระที่ 1 นั้น ก็ควรมีร่างกฎหมายออกมา 2 ฉบับ คือ สมรสเท่าเทียม และ คู่ชีวิต

สภาสามารถผ่านกฎหมายทั้งสองฉบับออกมาใช้ได้ เพราะทั้งสองฉบับไม่ใช่กฎหมายที่ขัดกัน และหากเราทำงานร่วมมือร่วมใจในคณะกรรมาธิการได้ ก็เชื่อว่าภายในปีนี้น่าจะมีข่าวดีให้กับประชาชน