จังหวัดพะเยา กำหนดจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 26

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เตรียมนำสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นายปริยัติ สุวัฒนานันท์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทย์สภา และสถาบันการศึกษาที่ดการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์ ได้มีความเห็นร่วมกันจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดปฏิบัติงานช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่อำเภอภูซาง (ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล)ระหว่างวันที่ 26 29 ธันวาคม 2552 สำหรับกจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ทุกชนิด การให้บริการถ่ายพยาธิภายใน-ภายนอก การทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมถึงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเจาะเลือดตรวจหาความเสี่ยงของโรคระบาดในสัตว์ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจ รักษาสัตว์ป่วย โดยไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด