ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดปรกวดเรียงความ "วันเด็กไทย ร่วมใจทำควาดี เนื่องในวันเด็

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประกวดเรียงความ "วันเด็กไทย ร่วมใจทำความดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันที่ 9 มกราคม 2553 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดประกวดเรียงความ "วันเด็กไทย ร่วมใจทำความดี ขึ้น เพื่อรับทุนการศึกษาเป็นรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 260 รางวัล ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา หรือ อายุ 6 -11 ปี หัวข้อ "ฉันจความดีเพื่อพ่อแม่ ระดับมัธยมศึกษา และปวช. (หรือเทียบเท่า) หรืออายุ 12-17 ปี หัวข้อ "ฉันจะทำความดีเพื่อชุมชน ระดับปวส. อนุปริญญา และอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) หรืออายุ 18 - 25 ปี หัวข้อ "ฉันจะทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ รางวัลระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ รวม 10 เขต เขตละ 10 รางวัล รวม 2 ระดับ 200 รางวัล และระดับ ปวส. อนุปริญญา และอุดมศึกษา แบ่งเป็นจังหวัดละ 20 รางวัล รวม 60 รางวัล จึงขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ร่วมประกวด เรียงความ ส่งเรียงความ เป็นตัวพิมพ์ หรือเขียนความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และสถานศึกษา มาที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 60 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ประกาศผลภายในวันที่ 6 มกราคม 2553 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา โทรศัพท์ 073 - 203883 ในวัน และเวลาราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!