สำนักพุทธฯ เร่งจัดการพระนอกรีต ย้ำความผิดสงฆ์ ยึดกฎ มส. กำหนดชัดเจน

สำนักพุทธฯ เร่งจัดการพระนอกรีต ย้ำความผิดสงฆ์ ยึดกฎ มส. กำหนดชัดเจน

สำนักพุทธฯ เร่งจัดการพระนอกรีต ย้ำความผิดสงฆ์ ยึดกฎ มส. กำหนดชัดเจน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผอ.พศ. ย้ำ ความผิดสงฆ์ กฎ มส. ออกตาม พรบ.คณะสงฆ์ ได้กำหนดไว้ชัดเจน ไม่ใช่หน้าที่ฆราวาสในการตัดสินพระภิกษุสงฆ์ว่าถูกหรือผิด

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ย้ำว่า พุทธศาสนิกชนต้องให้ความเคารพพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง ต้องร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาอย่าถือวิสาสะหรือเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้ง เข้าไปก้าวล่วงอำนาจของคณะปกครองสงฆ์ ตั้งตนอยู่เหนือกฎหมาย ทำให้ประชาชนสับสน ความผิดของสงฆ์ต้องพิจารณาโดยคณะสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎ มส. ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อย่างชัดเจน

มิใช่หน้าที่ของฆราวาสในการตัดสินหรือชี้ผิดชี้ถูกพระภิกษุ ทุกอย่างมีกระบวนการ และวิธีการ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และยืนยันว่าที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์พระภิกษุสงฆ์ประพฤติไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตามกระบวนการขั้นตอนอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เรื่องพุทธศาสนา-พระภิกษุสงฆ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบความละเอียดอ่อน เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน จึงไม่ปรากฏเป็นข่าวเหมือนกับข่าวของประชาชนทั่วๆ ไป

ส่วนมาตรการและกลไกต่างๆ ในการปกป้องพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ ประชาชนเชื่อมั่นได้ ขออย่าได้กังวล หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ บุคคล กลุ่มบุคคล ขอให้แจ้งมายังสำนักงานพระพุทธศาสนา สายด่วน 1374 อย่าดำเนินการเองโดยพลการ เพราะอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายได้ ระเบียบ กฎหมายกำหนดชัดเจน ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพุทธศาสนิกชน ควรให้ความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook